Преместена избирателна секция 272200001 в гр. Мъглиж

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 272200001 Е ПРЕМЕСТЕНА ОТ АВТОСПИРКА – ГР.МЪГЛИЖ  В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. МЪГЛИЖ

Преместването е извършено в изпълнение на Указанията на Министерството на здравеопазване за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID -19.