Над четвърт милион лева е загубила община Павел баня за по-малко от 5 години

Община Павел баня е натрупала над четвърт милион лева загуби за периода на предходния кметски мандат. Това стана ясно след като на свое заседание в  края на м. февруари  Общинския съвет поиска от местната общинска администрация да изготви финансов отчет. Данните в него сочат, че за периода от 2015 г. до 2020 г., като се има предвид че първото полугодие на 2020 г. е встъпителният период от мандата на новоизбрания от павелбанци кмет, натрупаните загуби в общинската хазна са в размер на 306 304 лева, разпределени както следва:

– натрупани лихви за периода 2015 – 2019 г. в размер на 46 410 лв. за саниране на блок в с. Горно Сахране;

– обща загуба в размер на 165 300 лв. за нецелесъобразно разпореждане с общинска собственост и в частност хижа „Русалка”. Тук пропуснатите ползи за общината са в размер на още 54 000 лв. Припомняме, че след встъпването си в длъжност, при констатиране на въпросните загуби, кметът на Павел баня Иса Бесоолу взе мерки и внесе в Общинския съвет предложение за отдаване на обекта под наем при най-високата предложена цена, като първият наем за година напред – 10 800 лв., беше внесен в общинската хазна от наемателя. Така от един имот, от който Общината търпеше ежегодна загуба, средно годишно за последните пет години, в размер на 33 060 лв., се оказа, че може да бъде използван за получаване на доходност в размер на 10 800 лв. годишно;

– по сключен договор за обществен превоз на пътници и задължения към превозвачи по фактури в размер на 70 000 лв., след съдебна битка, която губи, Община Павел баня трябва да заплати сумата от 110 594 лв. или по това перо общинската хазна е ощетена с 40 594 лв.;

От отчета на общинска администрация става ясно още, че не е имало сключен договор с наемател/и, по които да се дължат финансови средства от комплекс „Плажа”.  Припомняме, че кметът Иса Бесоолу взе мерки и по този въпрос, за да оптимизира разходите в общинския бюджет и да търси възможности за подпомагане на същия. Бесоолу внесе в Общинския съвет на Павел баня предложение за отдаване на обекта под наем с критерий най-висока предлагана цена. Търгът приключи и на 12.02.2021 г. беше сключен договор с наемателя, който от своя страна внесе в общинския бюджет 47 532 лв. годишен наем за ползване на обект „Плажа”.