Сдружение „Бъдеще за децата“ и община Казанлък в партньорство с Уницеф България

Центърът за обществена подкрепа в гр. Казанлък започва работа по проекта, финансиран от Европейската комисия, за „Тестване на „Гаранцията за детето“ в държави-членки на ЕС“. Проектът цели да тества и прилага политики, насочени към изкореняване на детската бедност и социалното изключване.

През месец февруари 2021г., община Казанлък сключи споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ – България за участие в проекта, който е Фаза III[1] от подготвителното действие за „Гаранцията за детето“. Този етап от задействането на Европейската „Гаранция за детето“ се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ. Реализацията на определени дейности по проекта са възложени на сдружение „Бъдеще за децата“, в ролята му на доставчик на социалнатата услуга.