Съобщение от ВиК ЕООД Стара Загора

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка на територията на страната и с превантивна цел „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора призовава потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги, които не разполагат с водомери за дистанционен отчет, да подадат показанията наобщия водомер и на водомерите си за текущия отчетен период /м. април 2021г./, като самоотчети на:

  • Бележка, залепена на входната врата на жилището

 

Необходимо е да се посочат следните данни:

  1. Номер на апартамент
  2. Местоположение на водомера – кухня/баня/друго помещение
  3. Показания на уреда

Във вашата сграда отчетът ще бъде направен от служебно лице на ВиК ЕООД Стара Загора, съгласно график обявен на сайта на дружеството www.wik-stz.com

Носенето на маски и спазването на дистанция, както от представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, така и от клиентите е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора се стреми непрекъснато да повишава качеството на услугите, които Ви предлага и да гарантира точността на измерената консумация на вода.