Асен Тодоров: БСП има програма и кадри да поеме управление в тези трудни времена

Кандидатът за народен представител Асен Тодоров е магистър по икономика. Работи в международна компания като мениджър по продажби. 

Темпът на задлъжнялост на страната се увеличава всяка изминала година. В предвид създалата се COVIDситуация и липсата на адекватна държавна политика, правителството задълбочава социално- икономическата криза, вместо да я решава. Не се насочват достатъчно средства за подпомагане на малките и средните предприятия, вследствие на което някои от тях изпадат в дълбока междуфирмена и институционална задлъжнялост, а не малка част от тях обявяват и фалити. Всичко това води неминуемо до увеличение на безработицата. Докато не заработи българската икономика и не се възстановят производствата, няма как да се повишат доходите на хората. Начинът, по който се усвояват милиардите евро по оста от Европейския съюз към нас, вместо до растеж, води към упадък.

БСП има разработена Програма и експертиза, подготвени кадри и поемане на отговорността за управление на държавата в тези трудни времена, с грижа за хората.

Фрагменти от тази програма са преструктуриране на Българската банка за развитие, данъчни облекчения за стартиращи компании и насърчаване на предприемачеството, свежи инвестиции в нови и с висока добавена стойност родни /специфични регионални/  производства. БСП може да даде тласък на икономическите мерки и създаде благоприятна среда за бизнес:

· Българската банка за развитие, да се ориентира към отпускане на кредити на малките и средните предприятия, с лимитиран таван на размера на кредитите , както и децентрализация на банката. Трябва да има определени критерии за кандидатстване само за малък и среден бизнес и само за българско производство за защита на националните интереси.

· Облекчения за стартиращи компании, чрез освобождаване от корпоративен данък за първите 5 години от дейността си.

· Увеличение на инвестициите във високо технологични производства, и навлизане в нови сектори с висока добавена стойност. Необходимо е и обединение на двата фонда „Научни изследвания” и „Иновации” и се създадат центрове за върхови технологии.

· Задължителна подкрепа на Националните бизнеси, за създаване на регионални брандове за производство на уникални и специфични за районите продукти и услуги.

· Друг проблем, за които БСП има решение е силно административната тежест върху бизнеса. Трябва да се създаде благоприятна среда чрез реорганизация на електронни услуги. Част от документите, трябва да се издават служебно и по електронен път, без това да се изисква постоянно от фирмите.  БСП предлага създаване на 6 нови електронни регистри, което да облекчи допълнително административната тежест върху работата на бизнеса и гражданите.

С икономическата политика, залегнала в програма на БСП, повече хора ще намерят смисъл да останат, живеят и работят в България. Нека заедно направим промяната.

Гласувайте!  В бюлетината с номер  4 на 4.04.

 Купуването и продаването на гласове е престъпление