Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район: Модернизирането на образованието и повишаването на доходите са наш основен ангажимент

Водачът на листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ – СДС в Старозагорски избирателен район Красимир Вълчев, който е и министър на образованието и науката, проведе онлайн среща с директори на училища от община Казанлък. На нея той акцентира на успешните политики, които трябва да продължат, както и на приоритетите през следващите четири години.

„Наш дълг беше да осигурим достойно възнаграждение за вашия труд, за да се върне респектът към професия ви. Заплатите на учителите се увеличиха през последните четири години от 90% на 125% от средната за страната и гарантираме, че техният размер до 2025 г. ще бъде 2500 лева, а за университетските преподаватели – 2800 лева“ – каза Красимир Вълчев.

През настоящата година средствата за образованието, заложени в държавния бюджет са в размер на 5,643 млрд. лева. Ще бъдат осигурени и суми за допълнителни приоритетни дейности на стойност близо 648 млн. лева.

Поехме ангажимент да се изградят STEM-центрове във всички училища, добави министърът на образованието и науката. Профилираната природоматематическа гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък е получила за целта близо 50 000 лева. Одобрен е също така голям проект на стойност 300 000 лева също за изграждане на STEM-център в Средно училище „Екзарх Антим I“.

Предстои още да бъдат санирани сградите на останалите детски градини и училища в страната, както и в двора на всяко от тях е предвидено да се създаде поне една нова спортна площадка.

Особено внимание на срещата беше отделено на задържането в училище на учениците от уязвимите групи. Красимир Вълчев подчерта, че определено са постигнати големи успехи в тази посока, но има още много какво да се прави. Една от формите е обхващането на децата от ранна възраст, затова се въведе задължителна предучилищна подготовка за децата от 4-годишна възраст. На заседанието на Министерски съвет на 31 март 2021 г. бяха отпуснати допълнително 1,5 млн. лева за първите 52 общини в страната, които са създали условия за провеждане тази подготовка в детските градини. Близо 82 400 лева от тази сума са за общините Гълъбово, Мъглиж, Опан и Раднево.

Красимир Вълчев коментира и политиките, насочени към приобщаващото образование. Броят на ресурсните учители, обучаващи деца със специфични потребности, е увеличен, но това не е достатъчно. В Националната програма на ГЕРБ са заложени повишаване на средствата за логопедичната помощ, ресурсната и психологическата подкрепа, както и на броя на специалистите в тази сфера. „Ангажираме се да инвестираме в създаване на специализирани кабинети за рехабилитация както в центровете за специална образователна подкрепа, така и в училища и детски градини. За да подпомогнем семействата, децата и учениците със сензорни проблеми, те ще ползват безплатно ресурсите, свързани с тяхното обучение“, заяви водачът на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район.