БАТА АГРО се отлага

С оглед продължаващата пандемия от COVID-19притеснителните данни за заболеваемостта и рестрикциите, които властите въвеждат, Българската асоциация на търговците на агротехника отлагапровеждането на 13-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, което беше насрочено за 10-15 май.

Новите дати на изложението са от 01 до 05 юни 2021 г.включително

БАТА АГРО ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. В рамките на изложението няма да има никакви закрити помещения, създадена еорганизация за осигуряване на дистанция и еднопосочно движениепочистване и дезинфекциякакто и контрол по спазване на мерките и други. Също така тази година периодът на изложението е удължен – общо 5 работни дни, така че да се осигури по-равномерна посещаемост

Към момента за участие са заявили 170 фирми на 38 720кв.м. изложбена площ. Тези данни сочат, че това ще е най-голямото изложение за земеделие досега по площ, което създава предпоставки форумът като професионално събитие, както и индивидуалното представяне на всеки участник, да бъдат успешни и ефективни, въпреки необходимото отлагане.