Инфо Зона – 05 04 2021 – Теодора Крумова – председател на РИК: Всеки втори протокол е сгрешен