Намалят цената на билета в СБР – НК в Павел баня

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу се срещна с изпълнителния  директор на “Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД (СБР-НК) Плумелина Мичева. По време на срещата бе договорено цената на билета за ползване на балнеолечебницата, за лица в пенсионна възраст с адресна регистрация на територията на община Павел баня, да бъде намалена. Така считано от 01.04.2021 г. от 5.00 лв. цената на билета става 2.00 лв.