График за предстоящи дезинсекционни мероприятия на територията на Община Мъглиж – 16.04.2021 г. петък

с. Тулово – от 10:00 ч. до 11:00 ч.
– участъци от Туловската река и около надлеза на село Тулово – 45 000 кв.м.

с. Шаново – от 11:00 ч. до 12:00ч.
– канавки и канали, намиращи се в населеното място и части от речното корито
– 15 000 кв.м.

с. Зимница – от 12:00 ч. до 13:00 ч.
– южния край на селото по поречието на река Тунджа – 30 000 кв.м.

с. Ягода – от 13:00 ч. до 14:00 ч.
– канавки и отводнителни канали, намиращи се в населеното място и част от
парк около Минералната баня – 60 000 кв.м.

с. Юлиево – от 14:00 ч. до 15:00 ч.
– южния край на селото по поречието на река Тунджа, част от Юлиевската
кория, отводнителни канали, минаващи през селото – 25 000 кв.м.

гр. Мъглиж – от 16:00 ч.
– участъци от речното корито на река Мъглижка – 25 000 кв.м.

Биоцид:                                                                     Изпълнител:
„ДИМИЛИН 2TБ”                                                       „СУБИ-ЕМ ” ЕООД