25 г. 9 м. средна възраст зс раждане на първо дете

Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2020 година е 25 години и 9 месеца. Това сочи последната публикувана статистика за населението в старозагорско.
През 2020 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 792 родени деца, като от тях 2 773  са живородени. В сравнение с предходната година броят им намалява с 21 деца. През миналата година броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 1 881, или 68% от всички живородени.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Николаево, Гурково и Мъглиж, а най-ниска в общините Опан, Раднево и Гълъбово.