Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 10.05.2021 год. до 14.05.2021 год.

Понеделник –10.05.2021 год.
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Войвода С. Черногорски“
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ локално платно от „Бисер олива“ АД до ул. „Войвода С. Черногорски“
3 Пътно платно кръгово движение от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Славянски“
4 бул. „Славянски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
   Вторник – 11.05.2021 год.
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Войвода С. Черногорски“ до ул. „Промишлена“
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ локално платно от ул. „Войвода С. Черногорски“ до ул. „Промишлена“
 Сряда – 12.05.2021 год.
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Промишлена“ до ул. „Радост“
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ локално платно от ул. „Промишлена“ до ул. „Радост“
Четвъртък – 13.05.2021 год.
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Радост“ до ул. „Ведрина“
Петък – 14.05.2021 год.
1 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“