Обръщение на кмета на община Гурково

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ МНОГОБРОЙНИ СИГНАЛИ И ИСКАНИЯ СВЪРЗАНИ С НАПОИТЕЛНИТЕ КАНАЛИ И ШАХТИ ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЗА ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ПОЛИВАНЕТО ПРЕЗ НАСТОЯЩИЯТ СЕЗОН, ТРЯБВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГУРКОВО, КОИТО ПОЛЗВАТ ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ДА ПОЧИСТЯТ НАПОИТЕЛНИТЕ КАНАЛИ И ШАХТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ТРОТОАРНА ПЛОЩ.

С уважение,

МАРИАН ЦОНЕВ 

Кмет на община Гурково