Инфо Зона – 04 06 2021 – Голяма емблема на „Берое“ ще бъде поставена в центъра на града