График за предстоящи дезинсекционни мероприятия на територията на Община Мъглиж – 24.06.2021 г. четвъртък

ГРАФИК
за предстоящи дезинсекционни мероприятия на територията на Община Мъглиж –

24.06.2021 г. (четвъртък)

 

с. Тулово – от 09:00 ч. до 10:00 ч.

– участъци от Туловската река и около надлеза на село Тулово – 45 000 кв.м.

 

с. Шаново – от 10:00 ч. до 11:00ч.

– канавки и канали, намиращи се в населеното място и части от речното корито – 15 000 кв.м.

 

с. Зимница – от 11:00 ч. до 12:00 ч.
– южния край на селото по поречието на река Тунджа – 30 000 кв.м.

 

с. Ягода – от 12:00 ч. до 13:00 ч.

– канавки и отводнителни канали, намиращи се в населеното място и част от парк около Минералната баня – 60 000 кв.м.

 

с. Юлиево – от 13:00 ч. до 14:00 ч.

– южния край на селото по поречието на река Тунджа, част от Юлиевската кория, отводнителни канали, минаващи през селото – 25 000 кв.м.

гр. Мъглиж – от 14:00 ч. до 15:00 ч.
– участъци от речното корито на река Мъглижка – 25 000 кв.м.