Инфо Зона – 02 07 2021 – ПП „Българско лято“: Разчитаме на обикновените хора – те са носител на промяната