Пробно гласуване с машина в гр.Гурково на 7 юли

Районната избирателна комисия – Стара Загора организира демонстрационно пробно гласуване с машина в гр.Гурково на 7 юли сряда от 12 до 19 ч.

Всеки избирател може да гласува пробно с машината в Младежкия клуб, намиращ се на централния площад в Гурково.

Общинска администрация, гр.Гурково