Инфо Зона – 06 07 2021 – Ивайло Георгиев за поредните успехи на “Атила”