Областният управител отмени скандалната заповед за концесия за добив на полезни изкопаеми в местността “Кереч Търла”

Днес областният управител Иван Чолаков отмени заповедта си от 28 юни, с която се
разрешаваше на фирма „АС-СТОУНС“ изработване на СПУП по отношение на
концесията за добив на варовик и доломити.
Ето коментарa на  Чолаков във връзка с отмяната на заповедта:
След издаването на моята заповед с №РР-ЗД-8 от 28 юни 2021 г., с която се
разрешава на фирма „АС-СТОУНС“ ООД изработване на СПУП по отношение на
концесия за добив на варовик и доломити в местността „Кереч Търла“ в землищата
на селата Братя Кунчеви и Оряховица, община Стара Загора, както и в землището на
с. Едрево, община Николаево, с оглед на създалото се напрежение проведох
разговор с министъра на енергетиката Андрей Живков. Уведомих писмено и
министър-председателя Стефан Янев, министрите на МОСВ, на МК и на МЗГ за
ситуацията и отправих към тях молба за съвместно преразглеждане на концесията.
Проведох среща с кметовете на пряко засегнатите села и с представители на
инициативните комитети в тях. Обсъдихме заедно хронологията на дейностите по
осъществяване на концесията и допуснатите от тяхна страна грешки при отстояване
на позицията им в миналото. Хората проявиха разбиране и в крайна сметка
постигнахме съгласие за спиране на протеста на жителите на засегнатите села и за
предприемане на конкретни мерки за окончателно разрешаване на проблема.
Преценихме, че за да се стигне до отмяна на въпросната концесия, сключена на 18
април 2018 г., по време на третия мандат на правителството на Бойко Борисов, се
изисква посочване на много повече конкретика и предизвикване на преразглеждане
на отделни части от ОВОС. Само така могат да се установят евентуално конкретни
основания, които да са от такъв характер, че да позволят да се извърши
аргументирана отмяна на концесията. Това обаче ще отнеме известно време, което
може да допринесе за ново ескалиране на напрежението, тъй като в момента се
правят опити за манипулиране на общественото мнение и изкривяване на
представата за това кой следва да носи отговорност.
В тази връзка днес, 26 юли 2021 г., взех решение въпросната заповед да бъде
отменена, като Областна администрация ще поеме очакваните негативи от бъдещо
съдебно оспорване от страна на „АС-СТОУНС“ ООД. Само по този начин ще се
осигури спокойствие на местното население, както и достатъчно време за
извършване на необходимите действия, които биха допринесли за намиране на
аргументирани основания за отмяна на концесията.

Държа да подчертая, че на практика намирането на конкретни основания за
прекратяване на концесията е единственото възможно окончателно решение на този
проблем. Временното му отлагане в краткосрочен план под каквато и да е форма
няма да доведе до реални резултати. Тук е мястото да отбележа, че няма никакво
основание представители на местната власт или бивши областни управители да си
приписват каквито и да е заслуги за противодействие на договора, защото, каквото и
да са направили, в крайна сметка тази концесия не е била спряна, а е реален факт
още от април 2018 г.
От тази дата до 26 май 2021 г. в Областна администрация Стара Загора не е
постъпвало писмено искане за издаване на заповед за разрешаване на изработване
на СПУП и затова съответно не е имало и необходимост такава да бъде издавана.
Защо едва през 2021 г. е постъпило такова искане? Освен избухването на
пандемията от COVID-19 има ли някакво отношение към този пропуснат период и
провеждането на местни избори през 2019 г. и нежеланието точно в такъв момент
да се предизвиква гражданско недоволство? На тези въпроси може да отговори само
фирмата-концесионер. А може би и тогавашните управляващи.