УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович иска разсрочване на задължения към Община Стара Загора

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”,иска от общинския съвет са бъде разсрочено изплащането на задълженията й към община Стара Загора.

От здравното заведение, настояват да бъда разсрочени задължения за местни данъци и такси в размер на над 1,9 млн. лв., от които 719 хил. лв. са натрупани лихви към 1 май 2021 година.По закон решение за разсрочване на задължения от над 300хил.лв могат да вземат единствено общински съветници, които ще заседават на 29 юли.

Според докладната записка на кмета Живко Тодоров, разсрочване на стари дългове може да стане само при условие, че те не могат да бъдат погасени с наличните пари на търговското дружество към датата на поискването му и с текущите постъпления в следващите 3 месеца.Към тях обаче трябва да се прибавят и постъпления от осребряване на активи, които няма да попречат за нормалното му функциониране. Градоначалникът припомня, че в активите на болницата е празната 6-етажна сграда на бившето родилно отделение в центъра на града. Нейната данъчна оценка надхвърля 6 млн лв. От близо 3 години община Стара Загора предлага да придобие този имот, но на няколко пъти от МЗ отказват да го сторят с неособено ясни мотиви. Затова пък година след година се отлагат плащанията на местните данъци и такси. Идеята на общинската администрация е след като придобие сградата да извърши основен ремонт и там да бъде прехвърлена доболничната помощ, която е разпръсната из целия град.Неразплатените местни данъци и такси на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” я нареждат сред най-големите длъжници на общината.