042 230 291 – дежурен телефон нa РЗИ-Стара Загора за въпроси, свързани с Covid-19

Регионална здравна инспекция – Стара Загора откри дежурен телефон за въпроси относно COVID-19, свързани със симптоми, диагностика, превенция, пътувания в страната и чужбина и др.
Номерът на телефона е 042 230 291. Той е активен всеки работен ден, от 08:30 до 17:00 часа.
В четвъртък, 29 юли, изтича крайният срок, в който директорите на регионалните здравни инспекции, включително и директорът на РЗИ-Стара Загора, следва да уведомят министъра на здравеопазването за проведените заседания на областните щабове, както и да представят протокол с взетите решения, направените обсъждания и предложения.
Заседанията следваше да се проведат след заповед на министъра на 22 юли, като целта е да бъде създадена организация, отчитаща спецификите и потребностите на съответния регион, по отношение на:
-привеждането в изпълнение на националния план и предвидените в него съответни противоепидемични мерки, в случай на повишаване ръста на заболяемостта от COVID-19 в страната и в съответния регион;
-контрола по спазването на въведените противоепидемични мерки и спазването на предписаната задължителна карантина на контактни лица и изолация на болни и заразоносители;
-своевременната диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи.