Създадоха Комисия по етика в ОбС Стара Загора, не приеха разсрочване на дълга на УМБАЛ „Киркович“ към общинската хазна

С 33 гласа „за“, два „против“ и 12 „въздържал се“ общинските съветници не приеха предложението за разсрочване на дълга от 2,6 мнл. на държавната болница „Киркович“ към община Стара Загора.

Сумата се сформира от неплатени местни данъци и такси към община Стара Загора в размер на 1,9 млн. лева плюс лихви за над 700 хил. Уверението на болничното ръководство е било, че след като разсрочи дълга си, до 2 години ще покрие всички свои задължения.
Вносител на точката бе кметът Живко Тодоров, който отбелязва, че молбата на болница „Киркович“ не отговаря на законовите изисквания за разсрочване на подобен дълг и подчерта, че болницата притежава бившия АГ-комплекс, оценен на 6 млн. лв., а това многократно надхвърля стойността на неплатените към общинската хазна задължения.
Болшинството от членовете на ОбС на Стара Загора настоява УМБАЛ да замени именно сградата на бившия АГ-комплекс срещу задълженията си към хазната. Идеята е сданието да се превърне в модерен комплексен медицински център за доболнична помощ.

Още над 90 точки разгледаха старозагорските общински съветници на юлското си заседание. Те приеха сформирането на ПК от по етика към ОбС, която ще се състои от 7 души. Старейшините гласуваха и за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник.
Наредбата за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция не бе одобрена на първо четене, не бе приет и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност.
Местният парламент даде съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020.
По време на юлското заседание беше гласуван отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2021 и беше извършен анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становища по тях за полугодието.
Общински съвет даде съгласие за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център – I Стара Загора “ ЕООД. Отпуснати бяха и три еднократни парични помощи.