Всеки трети ученик не отделя достатъчно време за учене

Всеки трети ученик не отделя достатъчно време за учене. Това показват данните от проучване на Министерството на образованието и науката за дистанционното обучение,.
През 2020 г. отсъствията са се увеличили със 70%, което означава, че някои ученици са присъствали само на част от онлайн уроците, а други са отсъствали постоянно.

Според доклада 38% на сто от учениците не са имали достъп до електронно устройство за онлайн обучение.

Министерството ще настоява за присъствено обучение  през идната учебна година. За детските градини и децата със специални образователни потребности не се препоръчва да не присъстват, затварянето на градините трябва да е в краен случай.