Строителните дейности по Проект за 122 млн. лева на ВиК ЕООД Стара Загора стартират с Първа копка в гр. Чирпан

Инвестицията цели подновяване на ВиК инфраструктура и подобряване на качеството на водата в гр. Чирпан.

На 28 юли 2021г. в град Чирпан, в 11:00 ч.  на ул. Фридрих Енгелс, се състоя церемонията „Първа Копка“ по Проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД Стара Загора.

Акцентите на инвестиционното намерение в град Чирпан е реконструкцията на участък от довеждащия водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 м, с цел осигуряване на по-добро качество и достатъчно количество на питейна вода за града. Успешната реализация на строителството ще позволи спирането на водоизточник „Текира“, което ще допринесе за намаляване на загубите, както и опазване на водните ресурси.

Първата копка по изпълнението на проекта беше направена след водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприанза здраве, успех и подкрепа за всички, които са част от реализацията на Проекта. А официални гости на събитието бяха заместник областният управител на Стара Загора Димитър Драчев, кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов и изпълнителният директор на строителната фирма „Хидрострой“ АД – инж. Николай Пашов.

Церемонията беше тържествено открита от инж. Румен Райков, Управител на „Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора. „От 2014 година търсим възможности да осъществим този значим проект. С неговата реализация ще се подобри ВиК инфраструктурата и на качеството на водата в град Чирпан, ще се намалят загубите на питейна вода“, каза управителят на ВиК Стара Загора инж. Румен Райков. Той допълни, че очаква най-късно през септември да се започне активна работа и по останалите обекти, включени в Проекта.

„Днес стартираме рехабилитацията на последния участък от този тласкател дълъг 10,5 км. С подмяната на този 5,5 км участък ще приключим окончателно обновяване на цялото трасе на довеждащия водопровод. Паралелно с това ще се извърши и реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Чирпан като продължение (втори етап) от водния цилък на града, започнал с изграждането на градската пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори към нея. Целта на инвестицията, която включва общо 2 км канализационна мрежа, е да се отведат всички събрани отпадъчни води до ПСОВ“, допълни в конкретика ръководителят на проекта инж. Андон Тонев.

Общата стойност на проекта възлиза на почти 122 млн.лева, като 76 млн. съставляват безвъзмездна финансова помощ от Коехезионния фонд на Общността.

Цялостният проект е свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа в агломерации с над 10000 ЕЖ на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора. Срокът за реализация на Проекта е до края на 2023г. и включва строителни дейности в агломерациите Стара Загора, Казанлък и Раднево и Чирпан.