ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2” ВКЛЮЧИ ОЩЕ МОЩНОСТИ ЗА РАБОТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР

Продължава активната комуникация на ръководството на Министерството на енергетиката с ТЕЦ “Марица изток 2” по повод работата на централата за свободния пазар. По данни на Българската независима енергийна борса очакванията, цените на електроенергията на сегмента “Ден напред” отново да надвишават 300 лв/МWh. В отговор на тази ситуация ръководството на Министерството на енергетиката  настоя пред ръководството на ТЕЦ-а да бъдат пуснати допълнителни мощности на централата за работа на свободния пазар. Това е възможност както за реализация на допълнителни приходи от страна на централата, така и за намаляване на натиска върху пазара от високите цени на електроенергията.

Само преди броени дни, в резултат на активен диалог на ръководството на Министерството на енергетиката с ТЕЦ “Марица изток 2”, за работа на свободния пазар на пълна мощност бе включен трети блок на централата, която дотогава работеше с два от своите осем блока. Това веднага даде отражение върху цените, намалявайки техните стойности с около 70 лв. за ден.