Био Рали 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящия празник на гр. Гурково и провеждането на традиционното БИО РАЛИ-Гурково, Общинска администрация уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие в празничния ден, обявен на 05.09.2021 г. в местността „Лазово“, че заявления за търговска дейност ще се приемат по реда, както следва:

  1. От 16.08.2021 г. до 31.08.2021 г. вкл. – за търговци, предлагащи хранителни стоки;
  2. От 18.08.2021 г. до 31.08.2021 г. вкл. – за търговци, предлагащи нехранителни стоки;
  3. След 31.08 .2021 г. няма да бъдат приемани заявления.
  4. При подаване на Заявление в зависимост от извършваната дейност е необходимо да бъдат представени ЕИК или майсторско свидетелство, както и да бъдат посочени видът и размерът на преместваемите съоръжения, които ще бъдат поставени. Автомобили в празничния ден до преместваемите съоръжения няма да бъдат допускани.

 

За повече информация тел. 04331/22 60в делнични дни в часовете от 08,00 до 17,00 ч.