На 31.08.2021 г. от 10:30 ч в сградата на община Гълъбово – обучение на преброители, контрольори и резерви за ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Общинската преброителна комисия за община Гълъбово, област Стара Загора съвместно с ТСБ – Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Гълъбово.

Обучението ще се проведе в залата на Община Гълъбово, Партер на 31.08.2021 година с начален час 10:30 часа.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.