Всички Covid зони ще получат апаратура на стойност 50 хиляди лева

Всеки медицински център или ДКЦ, който е разкрил Covid зона за диагностика и амбулаторно лечение на болни, ще получи безвъзмездно апаратура на стойност 50 000 лева. Това могат да бъдат подвижни рентгенови апарати тип Кугел, апарати за ехокардиография или електрокардиография, апарати за лабораторна диагностика, дефибрилатори, кислородни бутилки по списък, одобрен от Министерството на здравеопазването. Лечебните заведения могат да изберат от списъка най-необходими им апарати. Заявленията ще се приемат в МЗ чрез Регионалните здравни инспекции.

Средствата за закупуването на апаратите са от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Отделно от тази апаратура, всяка Covid зона ще получи от МЗ безплатно по 30 апарата за измерване на пулс и кислородна сатурация, които може да предоставя за ползване от пациенти с Covid-19 в домашни условия за времето на провеждане на амбулаторното лечение. Мониторирането на кислородната сатурация е сред най-важните показатели за контрол на тежестта на протичането на заболяването и преценка за необходимостта от хоспитализация.