Противоепидемичните мерки в „Арсенал”

Поради влошаване на ситуацията с разпространението на коронавируса в страната и произтичащата от това реална заплаха за живота и здравето на работниците и служителите на „Арсенал” АД и техните семейства и във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка, дружеството въведе по-строги противоепидемични мерки в рамките на предприятието. Съгласно разписаните изисквания, придвижването и престоят на цялата негова територия се извършва единствено и само с маски за дихателна защита, при това правилно поставени. Забраняват се груповите форми на общуване между работниците и служителите, освен при производствена необходимост. Прекратяват се груповите спортни игри.

Придвижването на работещите през целия работен ден на територията на предприятието във връзка с изпълнение на трудовите им задължения става индивидуално и по разпореждане на прекия им ръководител по указан от него маршрут. При необходимост от придвижване на повече хора – задължително се спазва дистанция от минимум 1.5 метра. При отсъствие на работници и служители, се изясняват причините за неявяването им на работа и до 1 час от началото на работния ден се докладва на съответния ръководител. Той предава незабавно информацията за отсъстващите по здравословни причини.

Създадена е пълна организация по прилагане на противоепидемичните мерки. Продължава осигуряването на лични предпазни средства – индивидуални маски и дезинфектанти. От първия ден на обявяване на извънредното положение у нас заради пандемията от COVID-19 – 13 март 2020 година, „Арсенал” АД въведе безпрецедентни мерки против разпространението на коронавируса. На порталите работят термокамери, извършва се неколкократна дезинфекция на работните, битовите и санитарните помещения, дезинфекцират се всички повърхности и места, които се докосват или ползват от работниците и служителите. Раздадени са хиляди маски за дихателна защита и тонове дезинфектанти. Продължава дезинфекцията на автобусите, превозващи арсеналските работници и служители до съседните населени места в общината и до Стара Загора.

Осъществява се строг контрол по изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на „Арсенал”.