1401 са първокласниците за тази година в община Стара Загора

Всяка година кметът отправя своето послание за успешен старт на най-малките. Тази година то е изписано на опаковка на диск на почетния гражданин на Стара Загора Крум Георгиев. Дискът съдържа запис на негови стихчета и песнички, за всяко дете е подготвен такъв аудио диск и ще може да го слуша, когато пожелае. Съвременните родители правят сбирки на всички грамоти и предмети, които детето получава по пътя на своето образование. Нека това бъде първото добро послание за здраве и успешен старт в обучението на детето!

Що се отнася до готовността на учебните сгради и пространства, директорите на училищата имат своите ангажименти сградите да бъдат приведени в подходящ вид и във връзка с противоепидемичната обстановка да има топла вода, почистващи материали, входовете, където е възможно, да бъдат по няколко, а не по един. Пропускателният режим да бъде направет така, че да няма струпване, медицинските лица да проверяват. На самото откриване на учебната година директорите ще се съобразят с изискванията. Няма да се струпват всички ученици от цялото училище. По отношение на инфраструктурата на сградите една голяма част е ангажимент на директорите съобразно техните бюджети. Това, което касае администрацията, Община Стара Загора в момента е в процедура на започване на ремонти в три големи училища, осигурени са средства по заема, който администраицията тегли. Едното училище е СУ “Васил Левски”, другото е сградата на бившето Седмо, от 15-ти септември това ще бъде новото слято СУ “Христо Ботев”. Третото училище е Професионалната гимназия по облекло и хранене. Докато трае ремонтът, тя се пребазира в училище “Георги Райчев”. СУ “Васил Левски” пребазираме в Професионалната гимназия по механотехника. Четири паралелки, които са първи и втори клас по две, ще бъдат в сградата на Девето ОУ. Училище “Христо Ботев” ще бъде разделено на две, пребазирано в четвъртия етаж на 11 ОУ “Николай Лилиев”, а учениците от 8 – 12 клас по една паралелка в Професионалната гимназия по сградостроителство. Изказвам за пореден път благодарност на онези колеги от приемащите училища: на г-н Широв, г-н Колев, г-жа Пашова, г-жа Проданова, както и на директора на Вечерното училище, тъй като направиха реорганизация да намерят подходящи стаи на малките ученици от СУ “Васил Левски”. Изказвам благодарност и на колегите от 11 ОУ “Николай Лилиев”. Сградният фонд на училищата е собственост на Община Стара Загора, имаме издадени заповеди на кмет и на Министерство на образованието, нека да не създаваме етническо напрежение неоснователно.