Инфо Зона – 08 09 2021 – От НСИ призовават за активно участие в електронното преброяване – гост Милена Караинова – НСИ, Стара Загора