Покана за консултации за състава на СИК на територията на община Мъглиж