Инфо Зона – 20 10 2021 – Недко Боянов откри първата NFT изложба в Стара Загора