Съобщение към избирателите на община Гурково

Общинска администрация Гурково уведомява, че във връзка с  изборите за Президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители, които ще се произведат на 14.11.2021 година гражданите могат  да подават заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС), а избирателите с увреждания  за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 39-ПВР/НС). Заявленията се подават  всеки работен ден до 30.10.2021 година вкл. ,както следва:

– Общинска администрация град Гурково – за всички секции на територията на  община Гурково-  на адрес –  бул. ” Княз Александър Батенберг” № 3 – 1 етаж, стая № 1Б  – от 08.00 до 17,00 ч – тел. 0888248026;0899086101

– Кметство Паничерево– секции № 004 и 005– от 08.00 до 17,00 часа – тел. 04340/2233

– Кметство  Конаре– секция № 006 – от 08.00 до 17,00 часа – тел. 04343/2260

– Кметски наместник с. Пчелиново – за Пчелиново,Златирът и Лява река – секции № 007 и 008– от 08.00 до 17,00 часа – тел.0887885386

Кметски наместник с. Димовци –секция № 009  – от 08.00 до 17,00 часа – тел.0897963616

Заявлениетоза избирателите с увреждания  е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице  ( свободен текст без да е необходима нотариална заверка) или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание   на и-мейла на община Гурково – gurkovo_obs.bg.

Към заявлението за гласуване се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Образците на заявления могат да се изтеглят от интернет-страницата на община Гурково http://gurkovo.bg/page/izbori-ns-2021g-331-1.html