Пробно гласуване с машини в Мъглиж

На 31.10.2021 г. (неделя), от  10:00  часа до 17:00 часа, в Дневен център „Зорница“, гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов“ № 10 ще се проведе демонстрация на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, където всеки избирател може да гласува пробно с машина преди изборите.