Инфо Зона – 29 10 2021 – Венко Добрев с инициатива за подаръци със социален принос