Седем услуги могат да бъдат заявени електронно за изборите

Седем услуги могат да бъдат заявени електронно за изборите.
Сред тях са е заявления за гласуване с подвижна кутия или вписване в списъци
Заявяването става на Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

Услугите са предоставяни от общински администрации във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Р България, и за народни представители.

Седемте е-услуги са:

1.     Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

2.     Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите

3.     Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители

4.     Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

5.     Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

6.     Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК .