РЗИ – Стара Загора извършва проверки във връзка с въведените със заповеди на Министерство на здравеопазването временни противоепидемични мерки

РЗИ – Стара Загора извършва проверки във връзка с въведените със заповеди на Министерство на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Във връзка със заповед на МЗ № РД-01-686/05.08.2021 г. за извършване на засилен контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки в закритите обекти и транспортни коридори – основни пътни трасета, като автомагистралите „Тракия“ и „Марица“, както и в нощните заведения и в обекти с обществено предназначение, са извършени 73 съвместни проверки от служители на отдел „Държавен здравен контрол, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Стара Загора и служители на ОД на МВР – Стара Загора. От тях:

  • 19 са на територията на заведения за обществено хранене;
  • 16 са в търговски обекти – големи търговски вериги, молове, общински пазари и тържища;
  • 9 са в нощни заведения на територията на Стара Загора и Казанлък;
  • 29 са в бензиностанции и градски транспорт.

При извършените проверки са съставени 5 акта за установяване на административни нарушения и неспазване на противоепидемичните мерки на територията на градовете Стара Загора, Чирпан, Гурково и Казанлък.

Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 21.10.2021 г., са извършени:

  • 6 проверки на големи търговски вериги, съвместно с ОД на МВР – Стара Загора;
  • 57 самостоятелни проверки от служители на отдел „Държавен здравен контрол“, Дирекция „Обществено здраве“ за спазване на противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Стара Загора.

При извършения контрол не са установени нарушения.