Инфо Зона – 03 11 2021 – Горан Благоев – кандидат за президент на “Национално обединение на десницата”: Ще бъда президент, който знае какво е да се защитава националното достойство