Инфо Зона – 11 11 2021 – Полк. Невяна Митева в Стара Загора: С проф. Герджиков сме убедени в успеха, знам, че Стара Загора ще ни подкрепи