Нормално премина тестването на учениците в Казанлък

Изследването на учениците от 1-ви до 4-ти клас в Казанлък протече нормално.

Активно се включиха учители, непедагогически специалисти, родители и други доброволци.

Голяма част от паралелките в начален етап в казанлъшкото основно училище “Георги Кирков” се завърнаха в клас, а тестването на децата протече нормално, без положителни тестове за коронавирус.

Очаква се тестове за малките ученици да стигнат за още две седмици.

При положителен резултат при тестването на учениците в училище, родителите ще бъдат уведомени и ще се направи втори тест в лаборатория.

Ако положителният тест се потвърди, то трябва да се пристъпи към карантиниране на паралелката.

А aко вторият тест е отрицателен, детето се връща обратно в клас и учебният процес ще продължи нормално.