Народно читалище „Напред – 1903г.“ – гр. Павел баня, спечели безвъзмездно финансиране по проект

„Интерактивен исторически център“ в социално отговорната инициатива „Ти и Лидл за по-добър живот“, предоставена чрез фондация „Работилница за граждански инициативи”.

За целта ще бъдат изработени компютърни 3D модели на старите бани и съпътстващите ги постройки от 30-те години на миналия век, както и на родната къща на световно известния тенор Тодор Мазаров, като заедно с това се предоставя възможността да се чуят и арии от опери в негово изпълнение.

Чрез проекта, със звук, картина и видео, ще бъдат представени Чудомир и художникът Марко Шивачев, а традиционните за павелбанския край кукерски игри – с видеоматериал.

Нашата идея е, чрез използване на съвременни технологии, историческите факти да достигнат до младите хора по начин, по който те получават основната част от познанията си за света. Искаме да предизвикаме техния интерес чрез възможността да „надникнат“ в миналото посредством компютърни 3D модели на сгради и части от парка и града през 30-те години на миналия век, видео и звук, представящи творчеството на видни наши съграждани, виртуални галерии с картини на наши художници, които не могат да се видят в художествените галерии.

Приканваме всички съграждани, които имат снимки, документи, спомени и други материали, свързани с историята и емблематичните личности на града, както и материали за поминъка – балнеология и розопроизводство през годините, да ги предоставят в библиотеката на читалището. Всички предоставени материали ще бъдат внимателно дигитализирани и след това върнати на собствениците им. Ако някой реши да ги предостави за съхранение в читалището, ще получи договор за дарение.