Инфо Зона – 03 12 2021 – Реставраторът Иван Ванев за стенописите от античната гробница в Югозападния некропол на Августа Траяна