Облагородяване на пространствата при Кметства Осетеново и Александрово

Новите детски площадки пред Кметствата в селата Осетеново и Александрово, които Община Павел баня направи по проекти по програма “За чиста околна среда” към ПУДООС, вече могат да се ползват от децата.