Тракийски университет и Конна база „НИЕСА” – гр. Ихтиман подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност

Заместник – ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. д-р Румен Бинев и собственикът на Конна база „НИЕСА” – гр. Ихтиман и дългогодишен състезател и треньор по конен спорт – Стоица Аргилашки подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейностмежду двете институции.

Състоянието на конния спорт и свързаните с него развъдно-подобрителни дейности, качествено и на европейско равнище, ветеринарномедицинско обслужване и обезпечаването на отрасъла с подготвени ветеринарни лекари бяха основните акценти на работната среща.

На нея присъстваха д-р Емил Димитров – директор на Учебно-опитно стопанство към ТрУ, доц. Тодор Славов – директор на ОДБХ – Стара Загора, д-р. Аделина Карастоева – асистент в катедра „Вътрешни болести”, при ВМФ на ТрУ, заместник-председателят на Българската Федерация Конен Спорт – д-р Крум Рашков, г-жа Златолина Мукова – управляващ партньор във „Фонд Ню Вижън 3″ и съдружник във „Фонда за рисков капитал NEVEQ”, д-р Златин Шекеров – председател на Асоциацията на ветеринарните лекари за спортни коне, както и други представители на медиите и бизнеса, пряко свързани с развитието на конния спорт у нас.

Всички се обединиха около идеята Тракийски университет – Стара Загора и спортните клубове и конните бази в страната, Българската Федерация Конен Спорт и бизнеса да работят съвместно за вдигане нивото на образованието, лечебно-профилактичната, рехабилитационната, развъдно-подобрителната и спортната дейност. Важен акцент бе също и любителската езда, както и да бъде включена мащабно хипотерапията – езда с терапевтична цел, от която могат да се възползват деца със специални потребности и хора, които водят ежедневие с висок процент на стрес и напрежение.

Проф. Бинев представи пред останалите участници в срещата богатото историческо наследство, което Тракийски университет притежава в образованието, спорта, отглеждането и обучението на коне. Той разясни и напълно променената визия на Ректорското ръководство за развитието на дейността на Учебно-опитното стопанство, както и на Конната база и нейното превръщане в обект с национална и международна значимост. Тя ще бъде полезна, както за обучение на студенти, така и за спортна и любителска езда и за обучение на състезатели и треньори. Предвижда се изграждането на напълно нов външен манеж, съобразен с най-новите изисквания в конния спорт, на който да се провеждат национални и международни състезания. ТрУ притежава най-големия открит манеж у нас с площ над 8 дка. Предстоящото реновиране на базата включва изграждане на „Рехабилитационен център”, хотел, места за отдих за състезатели и треньори, обновен паркинг, закрит манеж, цялостно обновяване на залите с боксове за коне и др.

Обсъдени бяха възможностите за обучение на студенти, специализанти и докторанти в конните бази в страната, участия в проекти по различни направления, като освен МОН и МЗХГ, да включват и възможностите, които дава Министерството на младежта и спорта.

Бяха набелязани мерки за създаване на по-добра симбиоза на практикуващите ветеринарни лекари и ТрУ и в частност ВМФ, възможностите за обучителни курсове за подковачи, оценители, рефери и други специалисти, тясно свързани с развитието на коневъдството и конния спорт у нас.

В договора за сътрудничество и съвместна дейност между ТрУ и Конна база „НИЕСА” – гр. Ихтиман са включени голяма част от обсъдените и приети решения от срещата. Предстои сключване на подобни договори с други конни бази, както и с Българската Федерация по Конен Спорт.