Инфо Зона – 04 01 2022 – Поредица от културни събития в Казанлък