Данъчно облекчение за ремонт в дома

От тази година в сила влиза и ново данъчно облекчение, свързано с ремонтите на дома. Българските данъкоплатци могат да си върнат до 200 лева от разходите за труд. За целта обаче те трябва да отговарят на определени условия – имотът да се намира на територията на страната, лицето да е собственик или съсобственик, да няма роднинска връзка със строителя и да разполага с  документите за извършване на плащане. Майсторът трябва да е регистриран търговец.

Данъчното облекчение важи за всякакъв тип ремонти – смяна на паркет, на мебели, ремонт на кухня, смяна на електрическа или ВИК-инсталация – но става дума само за жилищни имоти, а не за офиси, или имоти в търговски предприятия. Хората ще трябва да пазят платежния документ, фактурата или касовия бон за положения от майстора труд.

Родителите на деца с увреждания могат да се възползват от данъчно облекчение в размер на 900 лева. То може да бъде използвано заедно с това за отглеждане на деца. Така те могат да си върнат до 1350 лева от дължимите към приходната агенция суми.

По думите на директора на Дирекция “Обслужване” към НАП Боряна Георгиева размерът на данъчните облекчения през тази година е значително по-висок от предходните – родителите имат право да подадат декларации за приспадане на 450 лева от дължимите данъци за едно дете, 900 лева за две деца, а за три и повече деца – 1350  лева. От приходната агенция подчертават, че ако единият родител е бил по майчинство и няма данъчна основа, на база на която да се възползва от облекчението, то другият може да го направи вместо него. Срокът, в който те могат да получат обратно парите си, е до 1 месец след изготвянето на проверките на служители на НАП.

Статистиката обобщава, че над 80 на сто гражданите са подали предварително попълнена данъчна декларация, заради което справките за изплатените доходи от юридическите и самоосигуряващите се лица следва да бъдат подготвени до 28 февруари.