Съобщение към жителите на Мъглиж

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на ПРОЕКТ „Интегрирани мерки за преодоляване на социалната изолация на маргинализирани общности на територията на Община Мъглиж”, на 25 и 26 януари 2022 г., Община Мъглиж организира безплатни гинекологични прегледи за здравно неосигурени жени над 18 г., живущи в кв. „Свобода” – гр. Мъглиж и ромските квартали в с. Ветрен и с. Дъбово.

Прегледите ще се извършат в Дневен център „Зорница” – гр. Мъглиж от 10.00 часа.