Увеличават персонала „Спорт за всички и спортни дейности”

Да бъде увеличена числеността на персонала в звено „Спорт за всички и спортни дейности”, считано от 01 януари, предлага кмета на Общината. Решението трябва да вземе Общинският съвет, който ще заседава на 27 януари.

Предложението е във връзка с прекратяването на издръжката на ПФК „Берое” от 29.12.2021 г. от ТЕЦ „Марица изток 2″. Спортните обекти публична общинска собственост – Стадион „Берое” с три футболни терена и полигон за лека атлетика, както и стадион „Локомотив”, с два футболни терена, са без персонал по поддръжката на спортните съоръжения. За осигуряването на нормално функциониране на спортните обекти и провеждане на тренировки и състезания, е необходимо да се увеличи численоста на звено „Спорт за всички и спортни дейности” със 7 щ.бр. за обезпечаване на дейностите по поддръжка на спортните съоръжения. С направеното предложение числеността на местните бюджетни дейности се увеличава от 593 щ.бр. на 600 щ.бр. Ако бъде прието, решението влиза в сила от 01.01.2022 година.