Енергийното министерство подкрепя смяната на седалището на “Мини Марица-изток”

Министерството на енергетиката подкрепя решението на Българския енергиен холдинг за смяната на седалището и адреса на управление на “Мини Марица-изток”, става ясно от позиция на ведомството, изпратена до медиите.Според нея решението за смяна е взето на редовно провело се заседание на БЕХ и се касае за административна мярка, която не накърнява правата и интересите на работещите в предприятието.

На свое заседание на 19 януари БЕХ реши да премести седалището на минното дружество – от Раднево в София, както и да бъде изработен нов устав.

На това решение обаче се противопоставят и двата синдиката в мините. Целта е бъдат взети “своевременни правни актове и фактически действия от административен характер”, коментираха от енергийния холдинг по случая.

“Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност н дружеството, включително на неговите работници и служители”, коментират още от енергийния холдинг и отбелязват, че смяната ще подобри комуникацията между дружествата и съгласуването на действията на управленските екипи.

“За нас остава изненада и фактът с какво синдикатите в предприятието считат, че една административна мярка накърнява правата и интересите на работниците в предприятието, а именно – промяната на седалището и адресът на управление”, се казва още в позицията на енергийното министерство по този казус.

Оттам посочват още, че енергийното министерство няма право да се меси в начина на управление на енергийните дружества и същото се отнася до синдикатите и други организации. Според позицията декларациите на синдикатите са намеса в оперативната самостоятелност на БЕХ и целят единствено внасяне на напрежение сред работещите в мините и обществото.

В позицията се обръща внимание на още един факт – новоназначеният директор на дружеството Тодор Тодоров не е встъпил в длъжност на 12 януари, както е трябвало след вписване в Търговския регисът, а чак на 18 януари. Това е нарушение на закона, а предвид значението на “Мини Марица – изток” и заплаха за националната сигурност на страната.

“С оглед установеното и изложено в настоящата позиция, очакваме съответните органи да се самосезират и да извършат надлежна проверка относно разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност”, посочват още от Министерството на енергетиката.

Вчера , вписаният преди седмица в Търговския регистър за изпълнителен директор на държавното „Мини Марица изток” ЕАД – Раднево Тодор Тодоров, депозира оставката си.